ÇEVRE DÜZENİ İMAR PLANI

Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı ve 1998 yılında yürürlüğe giren Bursa’nın anayasası  niteliğindeki 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni İmar  lanı’nın zaman içerisinde kentin ihtiyaçlarının gerisinde kalması nedeniyle başlanan revizyon çalışmaları hızla sürüyor. Bursa Kent Konseyi tarafından yürütülen ‘Bursa 1/100 bin ölçekli  evre düzeni planı çalıştayı’ kapsamında konunun uzmanları tarafından planlamanın genel ilkeleri belirlendi. İlkelerin belirlenmesi aşamasına sanayicilerden esnafa, ulaşım sektörünün  emsilcilerinden vatandaşlara kadar toplumun tüm kesimleri dahil edildi.

TWITTER'DA Recep ALTEPE /